28.12.2018
Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Башкарма комитетының киңәшмәләр залында район авыл җирлекләре башкарма комитетлары секретарьлары өчен эш башкаруның һәм архивның актуаль мәсьәләләре буенча укыту семинары узды
5898
26.12.2018
Татарстан Республикасы Пенсия фонды белән ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасын гамәлгә кертүгә бәйле рәвештә, хезмәт стажын, хезмәт хакы күләмен һәм уку күләмен раслау турындагы мөрәҗәгатьләр буенча гражданнарны кабул итү «Татарстан Республикасы Дәүләт архивы» дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан 2019 елның гыйнвар аенда гамәлгә ашырылмый.
5895