Татарстан Республикасының Архив эше буенча дәүләт комитеты планнан тыш тикшерү үткәрде

07 Марта 2017

Архив эше турында законнарның, шул исәптән архив эше өлкәсендә тапшырылган дәүләт вәкаләтләре үтәлүен тикшерү максатыннан Татарстан Республикасының Архив эше буенча дәүләт комитетының дәүләт контроле секторы хезмәткәрләре Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Башкарма комитеты архив бүлегенә командировкага бардылар. Тикшерү нәтиҗәсендә акт төзелде. Архив эше турындагы законнарның бозылуы ачыкланмады.