Татарстан Республикасының Архив эше буенча дәүләт комитеты тикшерүләр үткәрде

26 Июля 2017

Татарстан Республикасының Архив эше буенча дәүләт комитеты 2017 нче елгы тикшерүләр планы буенча архив эше буенча архив эше өлкәсендә Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнарын бозуны булдырмау һәм киткән бозуларны төзәтү максатыннан Дәүләт милке белән идарә итү буенча Федераль агентлыкның Татарстан Республикасындагы һәм Ульяновск өлкәсендәге регионара территориаль идарәсендә тикшерү үткәрелде. Тикшерү нәтиҗәсендә тикшерү акты төзелде. Архив эше турындагы законнарның бозылуы ачыкланмады.