Татарстан Республикасының Архив эше буенча дәүләт комитеты тикшерү үткәрде

30 Марта 2017

Татарстан Республикасының Архив эше буенча дәүләт комитеты 2017 нче елгы тикшерүләр планы буенча архив эше өлкәсендә Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнарын бозуны булдырмау һәм киткән бозуларны төзәтү максатыннан Татарстан Республикасының социаль-икътисади мониторинг комитетында тикшерү үткәрде. Тикшерү нәтиҗәсндә акт төзелде. Архив эше турындагы законнарның бозылуы ачыкланмады.