Татарстан тарихына караган яңа фактлар

02 Апреля 2019

“Татарстан Республикасы дәүләт архивы” дәүләт бюджет учреждениесе хезмәткәрләре федераль архивларда сакланучы Татарстан Республикасы тарихы буенча документларны өйрәнүне һәм җыюны дәвам итәләр.

2019 елның 25-28 март көннәрендә Татарстан Республикасы дәүләт архивы генеалогик характердагы мөрәҗәгатьләрне үтәү бүлегенең баш архивчысы Р. А. Гаптерәхимов Россия дәүләт борынгы актлар архивында Татарстан тарихы буенча ревизия кенәгәләрен һәм картографик материалларны өйрәнде.

Белешмә:

Россия дәүләт борынгы актлар архивы – рус кулъязмалары, документлары һәм басма китаплары саклана торган Россиянең иң зур архивларыннан берсе. 1993 елда Россия Федерациясе халыкларының аеруча кыйммәткә ия мәдәни мирас объектлары исемлегенә кертелде.