2019 елның гыйнвар аенда мөрәҗәгатьләр кабул итү тәртибе турында

26 Декабря 2018

Татарстан Республикасы Пенсия фонды белән ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасын гамәлгә кертүгә бәйле рәвештә, хезмәт стажын, хезмәт хакы күләмен һәм уку күләмен раслау турындагы мөрәҗәгатьләр буенча гражданнарны кабул итү «Татарстан Республикасы Дәүләт архивы» дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан 2019 елның гыйнвар аенда гамәлгә ашырылмый.

Хезмәт стажын һәм пенсия хокукларын раслау өчен кирәкле хезмәт хакы күләмен раслау турында мөрәҗәгать бирү өчен яшәү урыны буенча Пенсия фонды бүлегенә мөрәҗәгать итә аласыз.